Иновации на пазара от Висман-Германия
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ


АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

Иновации на пазара от Висман-Германия

Иновативни решения за бъдещето

Използване на енергия по-ефективно с „Viessmann“ технология
Какви са тенденциите? Кои нововъведения се очакват през следващите години? Viessmann не само предоставя възможност да се запознаем с текущото състояние на отоплителната техника ISH 2011 на търговски панаир, но и дава намек за това какво крие бъдещето.

Vitosorp 300 W: компактна газова абсорбционна термо-помпа.

В Vitosorp 300 W газова абсорбционна термо-помпа използваща термичен компресор с интегриран газов кондензен котел за покриване на пиковата консумация. Неговата производителност ще бъде между 1,6 и 16 кВт с модулация съотношение 1:10. Това го прави особено подходящ за използване в едно и двуфамилни къщи. Има възможност също така за функция охлаждане ("активно охлаждане") за по-висок комфорт в дома. Препоръчително е да се съчетае с геотермален източник на топлина, когато термо-помпата се използва целогодишно.

- Термодинамични цикъл със смес от две вещества
В Vitosorp 300 помпа усвоява топлина работи в херметически затворен термодинамичен цикъл със смес от две вещества (охлаждаща течност / сорбент). Концентрираната охлаждащата течност циркулира в кондензатора и изпарителя, а смес от охлаждаща течност и сорбента циркулира в топлинния компресор (абсорбатор, разтворител топлообменник, генератор /
ректификатор) в непрекъснат термодинамичен цикъл.

Така непрекъснатостта на процеса на усвояване е такава, че да се даде възможност за високо ниво на ефективност до 145% (Hi) в съответствие с VDI 4650-2. В сравнение с модерни газови кондензни котли, икономия на енергия с повече от 40% може да бъде постигнато от използването на околната топлина.

- Пазарен дебют
В Vitosorp 300 W е в процес на полеви изпитания и това ще бъде пусната на пазара през следващите няколко години.

Vitosorp 200-F: зеолит помпа адсорбция на топлина за газ и петрол

Viessmann е Vitosorp 200-F е адсорбционна термо-помпа с интегриран кондензационен котел. Термо-помпения модул обхваща базовия товар от потребление на топлинна енергия за сградата, а интегрираният газов или нафтов кондензен котел покрива пиковите натоварвания. В Vitosorp 200-F зеолит термо-помпен модул, обикновено използваният електрически компресор се заменя с термичен такъв от два компонента (зеолит и вода).

- Зеолит поставя нови стандарти в понятията ефективно отопление
Зеолит
(от гръцката дума за кипене и камък) е микро порест алуминосиликат минерал, който кипи при нагряване и произвежда големи количества пара. Адсорбционното свойство на зеолита се дължи голямата му вътрешна площ и електростатичен капацитет на адсорбция.

- В зеолит термо-помпен модул се използва способноста на зеолита да адсорбира водата и да освобождава топлина. Естествената топлина от слънчева енергия се използва за да се изпари водата във вакуум, а водата в последствие се адсорбира от зеолит. топлината от адсорбция, отделена по време на този процес да се отдава в отоплителната инсталация. Задържаната вода се отвежда от зеолита чрез нагряване с газова горелка. Освободената пара кондензира веднага в кондензатора и топлината на кондензация се усвоява в отоплителната инсталация.

Тази иновативна система намалява емисиите на CO2 с около 20 процента в сравнение с конвенционалните кондензационни котли и повишава стандартната ефективност до 126% (Hs). Това пести гориво и намалява вредното въздействие върху околната среда.

- Лесна инсталация, лесна интеграция
Освен тиха работа, други аргументи в полза на Vitosorp 200-F включва лесна инсталация, която изисква само едно зареждане на резервоара масло или само един входящ / изходящ връзка газ. Тя може също така да бъдат интегрирани в съществуващите отоплителна инсталация - без да подлежат на никакви ограничения. Освен това, съществуващите връзки могат да се използват. В Vitosorp 200-F се вписва в кухнята мрежа перфектно с компактните си размери. Тя може също така да бъдат адаптирани към конкретните изисквания на едно и двуфамилни къщи, благодарение на модулация гама от 01:07 часа (1.6 до 10 кВт на газ и от 1 до 10 кВт на петрол), което го прави подходящ за ниско потребление на енергия и пасивни къщи, както добре.

Термо-помпения модул на Vitosorp 200-F е херметически затворен и поради това е абсолютно без поддръжка. Останалите компоненти също така да изискват минимална поддръжка. Въпреки това, Vitosorp 200-F предлага широка гама от възможности: няма ограничения за употребата му като реакцията зеолит / вода е абсолютно нетоксична, което позволява да бъдат използвани в жилищно помещение.

- Пазарен дебют
В Vitosorp 200-F е подложени на полеви изпитания, въвеждане нейната пригодност за всекидневна употреба за изпитването, при управлението на IGWP (газ термопомпа Initiative) - асоциация на водещите доставчици на газ и отопление производители на системи - от последното тримесечие на 2009. Пазарната премиера е насрочена за есента на следващата година.


 
2016 г.

 

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. Иновации на пазара от Висман-Германия