Очаквайте скоро
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ


АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

Очаквайте скоро

                                     Система за газифициране на дървена биомаса

(превръщане на биомаса от дървен материал в запалими газове)
+ когенератор за производство на топлинна и елек
трическа енергия от добития биогаз

  
 Техническо описание

 Системата се захранва с накълцан дървен материал и се състои от следните компоменти:

      -         Пълначно (захранващо устройство) за биомаса: обработка на биомасата, преди да попадне в реактора

-         Реактор: там дървената биомаса се превръща в газ

-         Газопречиствател: там газовете се почистват от нежелани химична вечества

-         Електрофилтър: втора степен на почистване на газовете

-         Когенератор: производство на топлинна и електрическа енергия

-         Факел: изгаряне на излишните и отпадъчни газове

 Цена на цялата система

                         / по запитване /

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. Очаквайте скоро