Отоплителна инсталация с пелетен котел и солари за подгряване на БГВ и басейн
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ


АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

Отоплителна инсталация с пелетен котел и солари за подгряване на БГВ и басейн

   За да се добие по ясна представа за соларните инсталации ще Ви покажем примерна отоплителна инсталация на пелетен котел с номинална отоплителна мощност 40 kW и соларни вакуумно тръбни колектори. Инсталираните колектори имат за цел да подгряват битово гореща вода, плувен басейн и да обезпечават част от подгряването на водата в отоплителната инсталация през зимният отоплителен сезон. Чрез направеният годишен разчет се дават прибилизителни данни за ползите от този вид инсталация, реалните добиви могат да се различават в зависимост от колебанията на времето, потреблението и други фактори.
   Нагледно принципът на действие на инсталацията може да се види на схема №1 

     


Данни за инсталацията:
 Местоположение:                                                           гр.Варна 
 Годишна сума глобално излъчване:                            1297,747 kWh/m2
 Географска ширина:                                                      42,33 о
 Меридиан:                                                                      -27,95 о
Консумация на средно дневно потребление
 на топлава вода:                                                            160л.
 Температура на топлата вода:                                      50оС
  Натоварване на инсталацията:                                     Еднофамилна жилищна къща 

Отопление
 Топлинни нужди на сградата:                                        32 kW
 Температура на външният въздух:                                -11 оС
 Изчислителни температуи                                             40оС/25оС 

 Открит басейн с площ                                                     42м3

Компоненти на инсталацията:
 вакуумно тръбни колектора                                            4бр 
 Обща площ:                                                                      17,28м2
 Обща площ на абсорбера:                                              12,92м2
 Ъгъл на монтаж                                                                30оС

Бойлер-нагревател с две серпентини
 Обем:                                                                                 300л.

Буферен бойлер за отопление
 Обем:                                                                                750л.

Отопление
  Котел на дървени пелети                                               40kW
 
   Резултати за Годишна симулаци на соларна инсталация Мощност на инсталираните колектори:                          12,10kW 
Инсталирана колекторна площ (бруто):                          17,28m² 
Облъчване площта на колектора (безрамката):             18,61MWh 1.440,07kWh/m² 
Енергия облъчила колектора:                                           9,40MWh 727,89kWh/m² 
Енергия отдадена на колекторния цикъл:                       8,35MWh 646,13kWh/m² 
Енергийна доставка за затопляне на питейна вода:      2576,64kWh 
Топло-енергийна доставка:                                              49,05MWh 
Енергия от соларната система за топла вода:               2977,32kWh 
Енергия от соларната система за отопление:                1626,21kWh 
Енергия от соларната система към плувния басейн:     3,24MWh 
Доставена енергия за допълнително отопление:           47,71MWh 
Спестяване Дървенипелети:                                            2334,6kg 
Дял на покритие за топла вода:                                        91,3% 
Дял на покритие общо:                                                      8,8% 
Средна SB температура:                                                  22,99°C 
SB TemperaturuEber25°C:                                                 31,2% работни часове
Коефициент на използване на системата:                      42,1%Схема на енергийният баланс  Легенда
1. Облъчване площа на колектора (без рамката), е
нергия с която е облъчен наклонения колектор - 18606 kW/h   
 1.1 Оптични загуби на колектора, загуби от отразяване - 5632 kW/h
 1.2 Топлинни загуби на колектора, загуби от провеждане на топлина - 2964 kW/h
 2. Енергия от колекторният масив, добита енергия на изхода на колектора - 9404 kW/h
 2.1 Слънчева енергия към бойлера, енергия от колекторният цикъл към бойлера - 2977 kW/h
 2.3 Слънчева енергия към буферния бойлер - 2135 kW/h
 2.4 Слънчева енергия към плувния басейн - 3236 kW/h
 2.5 Тръбни загуби отвътре - 955 kW/h
 2.6 Тръбни загуби отвън - 102 kW/h
 3.1 Загуби в боилера - 681 kW/h
 5.1 Загуби буферен бойлер - 509 kW/h
 5.2 Буферен бойлер до отоплението - 1626 kW/h
 6 Крайна енергия - 56 М W/h
 6.1 Допълнителна енергия към бойлера - 285 kW/h
 6.4 Допълнителна енергия към отоплението - 47 МW/h
 6.5 Нагревател - 0 kW/h
 9 Енергия (топла вода) от бойлера - 15769 kW/h
 10.2 Топлина към НТ отопление - 49 МW/h
 11 Облъчване площа на плувният басейн - 15769 kW/h
 11.2 Загуби в плувния басейн - 19068 kW/h


Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. Отоплителна инсталация с пелетен котел и солари за подгряване на БГВ и басейн