ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

   Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода и начините за топлоотдаване за подържане на топлинното равновесие. Разходът за енергия е с относителен дял 20 до 40% от общия енергиен баланс от страните в европа. Нарастването на сградния фонд, реконструкцията и модернизацията водят до непрекъснато увеличение на изразходваните енергийни ресурси. Този процес е управляем и има натрупан положителен опит. 

    Намаляването разхода на топлина за отоплителни системи е задължително условие за технически.
Видове отоплителни инсталации:
 - Местно отопление – топлината се добива в апарат, който е монтиран в помещението което се отоплява. Това са инсталации с малък капацитет – гъвкави и динамични, автоматизацията им е сравнително елементарна, както става ясно основната цел на местното отопление е битовия потребител и малки обществено административни сгради.
 - Централно отопление - топлината се добива от котелна централа, термопомпа, слънчева инсталация, които са монтирани в технически помещения, а чрез топлоносител необходимото количество топлина се доставя до помещенията на една или група сгради. 
   Необходимата топлинна мощност може да се реализира с помощта на газов котел. По-рационално е изполването на газов котел в комбинация със слънчеви колектори. В схемата с колектор за да се гарантира наличието на топла вода за БГВ. Ползването на акумулатор на енергия е за предпочитане за да се избегнат честите включвания на циркулационната помпа. Гаранция за безупречната и ефективна работа на една система е доброто управление на инсталацията.
    Подобна схема може да се реализира и с помощта на термопомпа при този вариант е необходим нискотемпературен източник за внасяне на необходимата топлина за процеса. Тази топлина може да се осигури от слънчеви колектори.
- Топлофикационна система - използва се за големи групи от сгради, райони, комплекси и градове.
Икономически целесъобразно е топлоцентралата да бъде близо до консуматорите на топлина.
Допустимата максимална отдалеченост на централата е 15-20км.

Видове според начина на топлоотдаване в помещението:
- Конвективни – основния топлинен поток е в следствие на конвекция.
 Конвективни отоплителни тела са всички видове радиатори, както и тези които работят на принудителна конвекция, а именно вентилаторните конвектори.
    Фирмата работи с качествени продукти от фирми като DAIKIN, CARRIER, GEA и GALETTI.
- Лъчисти – преобладаващия топлообмен е в резултат от излъчване.
Екипът ни е проектирал и изпълнил редица обекти използващи основно лъчисто отопление, използват се продукти на фирми като: SOLARONICS и SYSTEMA.
За особени приложения има специални изпълнения, като два отоплителя на един изходящ вентилатор. Потока на топлинно лъчение може да се насочи с помоща на специални рефлектори. U-образните тръби позволяват по пълно използване на топлинната енергия, като димните газове напускат димохода със сравнително по-ниска температура. Съществуват специални приложения за животновъдството с прецизно управление и възможност за подържане на постоянна температура в определени зони от помещението, както и програмиране по часове от денонощието. 


Предимства на лъчистото отопление:
- лъчистото отопление затопля пода и предмети а не въздуха;
- бързо достига максимална температура;
- няма движение на механични части;
- не предизвиква циркулация на прах;

- Топловъздушни – реализират се и масообменни процеси.
При топловъздушното отопление фирмата използва предимно газови топловъздушни апарати със затворена камера. Доставят се продукти от фирми като: SYSTEMA, ERMAF - лидери в производството на ТВА.

 Топловъздушното отопление се налага, когато е необходимо да се повиши температурата в помещения със специални противопожарни изисквания като: дърводелски цех, цех за боядисване и др. Системите предлагат възможност за разнообразен монтаж, както външен така и вътрешен има възможност и за рециркулация на въздуха (когато това се позволява от нормативната уредба). Единиците могат да се монтират както самостоятелно така и във въздуховодни канали. С помощта на прецизно управление температурата може да се управлява с точност до ± 1°С


Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ