ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ

   Като суровина за получаване на втечени въглеводородни газове се използват нефт и газове, които съдържат пропан С3Н8 и бутан С4Н10 получени от :
- газо-кондензатни находища с голямо съдъжание на пропан и бутан;
- попътни газове разтворени в нефта;
- газове получени при крекинг процесите;
- чрез хидратиране на нефтените фракции, при обогатяването им с водород Н2 при висока температура и налягане
   Пропан бутановите смеси се транспортират и съхраняват в течно състояние при повишено налягане и температура на околната среда 
 ОБЕКТИ


Птицеферма с.Баново

Газоснабдителна станция "Еко Кар Газ" ООД гр. Варна

Газоснабдителна станция ЕТ "Беникс 94"

Газоснабдителна станция "Булдени" ЕООД гр. София

Газоснабдителна станция "Стандарт ойл" ЕООД гр. Варна

“Птицеком” ЕООД - гр. Варна

Газостанция Бенита - Търговище

Газостанция Бенита - Бяла

Пункт за газови бутилки гр. Добрич

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ