КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

   Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми. Приложението им в общественото и промишлено строителство се определя от изискванията на комфорта и технологията. 

   Кондиционирането на въздуха е осигуряване и подържане на необходимите параметри на въздушната среда в дадено помещение или съоръжение, които благоприятстват извършването на определена дейност или технологичен процес. 
Фирма Хрими предлага един съвременен начин за охлаждане, съобразен с непрекъснато нарастващите изисквания към охлаждащите инсталации.

    Абсорбционния чилър, използващ хладилен агент вода е днешния най-добър начин за климатизиране, опазване на околната среда и редуциране разходите за енергия. С над 100 000 машини работещи по света Yazaki е лидер в производството на охлаждащи агрегати без CFC фреони. Капацитети от 30 до 100 тона студопроизводство са приложими за училища, офиси, болници, индустриални сгради, и хотели.

    Принцип на действие на абсорбционния агрегат:
Абсорбционния охладител/отоплител използва разтвор от литиев бромид и вода, под вакуум, като работен флуид. Водата е охлаждащото вещество а литиевия бромид е абсорбенд. При абсорбционния цикъл има два генератора – единият директно се нагрява от газова горелка, а другия се нагрява от парите на охлаждащото вещество. Охлаждащото вещество се освобождава с топлината от разтвора, произвеждащ охлаждащ ефект в изпарителя, като охлаждащата вода циркулира през кондензатора и абсорбера.

- Всеки модул може да се използва за две цели: Охлаждане и отопление.
- Безопасен, не токсичен литиев бромид и вода са единствените работещи флуиди и в непрекъсната среда вакуум.
- Автоматична защита при необичайни условия на охлаждащата вода.
- Използва се двутръбна хидравлична система за доставяне на охладена/отоплена вода до централна климатична система или до множество конвектори.
- Режимите на охлаждане или отопление се избират дистанционно или от вградения контролер.
- Транспортирането е опростено поради факта, че машината е една
- Вграденият контролен панел с микропроцесорно управление спомага за лесното инсталиране и управление на машината

    За охлаждането на агрегата е необходима охладителна кула. Схематично може да се изясни по следния начин:
Потенциалната енергия на газта може да бъде превърната в охлаждаща енергия чрез използването на производителни термо-динамични процеси. Такива процеси имат конкретни гориво-спестяващи и екологични предимства пред традиционните охладителни системи, които използват като източник на енергия електричество. Така че, не е изненадващо наличието на значителни инвестиции в проучването и разрастването на употребата на газови чилъри в индустриализираните страни, където се обръща голямо внимание на опазването на околната среда и на въпросите за пестене на гориво (Япония, Съединените Щати и Северна Европа).
Това доведе в последно време до значително усъвършенстване на технологията на газовите чилъри, както по отношение на тяхната производителност, така и на надеждността им. В момента индустрията е развита до ниво, на което може да предложи на пазара огромна гама от компоненти и системи за високопроизводителна климатизация базирана на газ.

    ЕКОЛОГИЧНИ, ГОРИВО-СПЕСТЯВАЩИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА, ПОСТИЖИМИ ЧРЕЗ ГАЗОВА КЛИМАТИЗАЦИЯ
Тези ползи, до които ще доведе масовото разпространение на газовата климатизация, могат да бъдат обобщени, както следва:
– СПЕСТЯВАНИЯ НА ОСНОВНОТО ГОРИВО
В традиционните, захранвани от електричество приложения, съотношението между генерираната охладителна енергия и изразходваното гориво е на стойности около или под единица, докато най-ефикасните газови системи са способни на по–високи коефициенти на енергийна ефективност.

– ЕКОЛОГИЧНИ ПОЛЗИ
а) По отношение на парниковия ефект: има съществено съкращаване на емисиите на въглероден диоксид, отчасти като следствие от гореспо-менатото спестяване на гориво, и отчасти от процеса на заместване на фосилното гориво (течни горива и въглища) в топлоенергийните инста-лации . Нещо повече, за разлика от традиционните устройства, газ-абсорбиращите чилъри не използват парникови газове, каквито бяха старите (хлорофлуорокарбонови и хидрохлорофлуорокарбонови) и каквито са в момента по–новите (флуорокарбонови) охлаждащи вещества.
б) По отношение на качеството на въздуха: понижената консумация на електричество, в резултат на разпространението на газова климатизация, ще доведе до понижаване на емисиите от вредни вещества (натриеви, серни окиси и др.) от топлоцентралите.
– СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛЗИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

а) Консумацията на природен газ следва изключително сезонна тенденция; нарастване на търсенето на газ през летния сезон ще доведе до по–ефективно управление на разходите за тръбопроводната система, по-ефективно използване на резервите и намаляване на енергийните разходи свързани със съхранението на газ.
б) По-малък брой на летните пикове в потреблението: Постоянното (и неизбежно) нарастване на търсенето на климатизация, води до значителни проблеми в електрическата разпределителна система, особено при средните и нисковолтовите мрежи. Дори сега, на потребителите се отказва възможността да увеличат техните енергийни мощности. От друга страна газовата разпределителна мрежа, която е приспособена за зимно потребление, е напълно способна да посрещне нуждите на климатизацията на газ.

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ