СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ

   Основни елементи в слънчевите инсталации за добив на топлина са слънчевите колектори. Използват се и други елементи с по-общо предназначение. Слънчевите колектори трансформират пряката и дифузната радиация в топлина. Повишава се температурата на абсорбера, а след това той загрява обтичащият го флуид – въздух, вода, антифриз.
   Типът и конструкцията на сънчевите колектори трябва да съответства на предназначението на инсталацията – горещо водоснабдяване, централно водно отопление, загряване на водата в басейна, топловъздушно отопление и сушене. Ниската плътност на интензитета на слънчевата радиация изисква ефективноста на колекторите да бъде 50-60% при осреднените експлоатационни режими.
 

ОБЕКТИ


СОУ "Кл. Охридски", гр.Троян

"ОДЗ Мир", гр.Троян

МБАЛ “Г.С. Шварц“ гр.Троян

СЗ "Чавдар" гр. Троян

ЦДГ "8-ми Март" гр. Троян

Соларно отопление на БГВ за цех за дрехи във Варна

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ