ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

   Необходимостта от разширение, реконструкция и модернизация на вече изградените пречиствателни станции, които работят под проектния си капацитет е вече наложително според директивите на ЕС. Процесът по изграждане на една пречиствателна станция преминава през няколко основни етапа. Първият включва определяне на необходимата степен на пречистване. На базата на степента на пречистване впоследствие се избират необходимите съоръжения и се съставят няколко варианта на технологични схеми. Преди да се пристъпи към изграждането на една пречиствателна станция, различните варианти се сравняват и се избира най-подходящият от тях. Основен момент при избора е оценяването на ефективността на всеки един от вариантите, като преди да се вземе окончателното решение, е необходимо да се докаже, че избраният вариант е не само e достатъчно ефективен, но e и икономически изгоден.

    Под модернизация трябва да се има в предвид въвеждането на нови иновационни технологи за оползотворяването на биогаз, получен от третирането на отпадните води. За тази цел част от съоръженията намиращи се на територията на съответната пречиствателна станция е необходимо да бъдат модернизирани, реконструирани или наново изградени. Като фирма с дългогодишен опит "Хрими" ЕООД е осонвен участник в процеса на модернизирнизация.

   В процеса на пречистване се образуват два вида утайки: първична и излишна активна утайка. И двата вида утайки са суровини с високо органично съдържание и склонни към загниване и обезводняване при реконструкцията. За реализиране на схемата се следва следният технологичен процес на утайките:
- Утайкоуплътнител за първична утайка
- Утайкоуплътнител за излишна активна утайка
- Механични сгъстители за излишна активна утайка
- Метантанкове на мезофилен режим - метантанковете са предназначени за анаеробна стабилизация на утайките. Биологичното анаеробно стабилизиране на утайките става на четири етапа
1. Хидролиза етап – някои съставки на утайката като въглехидрати, мазнини и протеини ще бъдат хидроизолирани, което означава, че ще се превърнат в разтворими частици.
2. Ацидификация етап – частиците се превръщат в органични киселини, алкохол, алдехиди.
3. Ацетатен етап – продуктите от разлагането на първия етап се превръщат от ацетонови бактерии в оцетна киселина
4. Метанов етап – метановите бактерии превръщат преобладаващата оцетна киселина , СО2 и Н2 в метан и въглероден диоксид
- Газхолдери – газхолдерът за биогаз е изграден като контейнер за газ с ниско налягане и двойна мембрана, подходящ за непречистен биогаз.
- СО генератори за утилизация на биогаз – цех за утилизация на биогаз чрез водогрейни котли или Когенератори произвеждащи топлинна или електроенергия
- Факел за излишен биогаз – напълно автоматичен газов факел за изгаряне на излишният газ.
- Утайкоуплътнители за изгнилата утайка след Метантанкове
- Силоз за изгнила утайка
- Цех за механично обезводняване с центрофуги
- Изсушителни полет


Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ