ПРИРОДЕН ГАЗ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ПРИРОДЕН ГАЗ

  Природният газ представлява многокомпонентна смес от въглеводороди от метановият хомоложен ред СnH2n+2. В състава му има незначителни количества невъглеводородни компоненти, като въглероден диоксид, азот, сероводород и и нертни газове: хелий, неон и аргон.
   В природният газ освен изброените елементи се съдържат и водни пари, разтворени в газа при контакта му с пластовата вода в земните недра. Състава на газа се определя в обемни, молни или тегловни проценти.
   Природният газ, добиван от газови, газокондензни находища, се нарича несвързан (свободен) газ. Газът, който се добива от газонефтните находища, газовите шапки е свързан. Газът който се отделя от нефта при добива му е разтворен газ.

 

ОБЕКТИ


Завод "МТГ Делфин"

Рока-България

Асфалтова база "Пътстрой" ЕООД - гр.Варна

Асфалтова база "Пътища и Мостове" гр. Тополи

Далкия Варна - модернизация на измервателната арматура

Рока - България, Преустройство на ГРС

Газова инсталация за сушилна пещ “Lippert” № 4,5,6

Изграждане на газова инсталация за пещ “Riedhammer”

Реконструкция на ГИ към ОЦ "Вл. Варненчик" гр. Варна

Реконструкция и модернизация към "Метан Груп" ООД

Ремонт и реконструкция по ГРЗП-ПК”Девненски извори”

Газификация на хотелски комплекс "Слънчев ден"АД

Сградна газова инсталация "ТОЕМА"ООД

Промишлена газова инсталация "Свинекомплекс Брестак" АД

Монтажни работи по дизел генератор "Елтрак България"

Преустройство на Отоплителна централа Далкия - Варна

Демонстрационна инсталация Декапилот 2-част

Изработване на неръждаеми съдове за "БИОВЕТ" АД

Лъчисто газово отопление на нов цех за производство на дограма

Лъчисто газово отопление на цех за дрехи с площ 10 дка, Н=13м

Газово лъчисто отопление на цех в завод "Рока България"

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ПРИРОДЕН ГАЗ