ПРИРОДЕН ГАЗ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност.       Снимки от инсталацията
ТУК.

КОВАНО ЖЕЛЯЗО 

 

ПРИРОДЕН ГАЗ

  Природният газ представлява многокомпонентна смес от въглеводороди от метановият хомоложен ред СnH2n+2. В състава му има незначителни количества невъглеводородни компоненти, като въглероден диоксид, азот, сероводород и и нертни газове: хелий, неон и аргон.
   В природният газ освен изброените елементи се съдържат и водни пари, разтворени в газа при контакта му с пластовата вода в земните недра. Състава на газа се определя в обемни, молни или тегловни проценти.
   Природният газ, добиван от газови, газокондензни находища, се нарича несвързан (свободен) газ. Газът, който се добива от газонефтните находища, газовите шапки е свързан. Газът който се отделя от нефта при добива му е разтворен газ.

 

ОБЕКТИ


Завод "МТГ Делфин"

Рока-България

Асфалтова база "Пътстрой" ЕООД - гр.Варна

Асфалтова база "Пътища и Мостове" гр. Тополи

Далкия Варна - модернизация на измервателната арматура

Рока - България, Преустройство на ГРС

Газова инсталация за сушилна пещ “Lippert” № 4,5,6

Изграждане на газова инсталация за пещ “Riedhammer”

Реконструкция на ГИ към ОЦ "Вл. Варненчик" гр. Варна

Реконструкция на ГРП към Хлебозавод гр. Девня

Реконструкция и модернизация към "Метан Груп" ООД

Ремонт и реконструкция по ГРЗП-ПК”Девненски извори”

Газификация на хотелски комплекс "Слънчев ден"АД

Сградна газова инсталация "ТОЕМА"ООД

Промишлена газова инсталация "Свинекомплекс Брестак" АД

Газова инсталация към магазин Баумакс гр. Варна

Монтажни работи по дизел генератор "Елтрак България"

Преустройство на Отоплителна централа Далкия - Варна

Демонстрационна инсталация Декапилот 2-част

Изработване на неръждаеми съдове за "БИОВЕТ" АД

Лъчисто газово отопление на нов цех за производство на дограма

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2018, Всички права запазени. ПРИРОДЕН ГАЗ