Далкия Варна - модернизация на измервателната арматура
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ
ОБЕКТИ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

Далкия Варна - модернизация на измервателната арматура

Преустройството и ремонта ще се състоят в следното:
- Монтаж на контролен турбинен газов разходомер Ду150, дублиращ съществуващия блендов
- Извеждане чрез модем на сигналите и данните на разходомера до централа за отчет

Системата има за цел постигнето на следните резултати:
Унифициране принципа на измерване на разхода към отделните консуматори с този, използван в търговското измерване в ГРС „Варна”
Повишаване точността на измерване чрез подмяна на всички измервателни средства – разходомери, трансмитери за налягане и сензори за температура;
Подмяна на вторичните уреди за корекция и интегриране на разхода, с такива с последна софтуерна версия.
Дистанционен, безжичен пренос на информация за текущите параметри на газа и натрупаните количества от всички измервателни постове, включително и от търговското измерване в ГРС „Варна”, през определен интервал от време и събиране, визуализиране и архивиране в компютърна диспечерска станция, разположена при основния консуматор –“Далкия Варна”ЕАД.
Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. Далкия Варна - модернизация на измервателната арматура