БИОГАЗ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

БИОГАЗ

   Биогазът се получава при процес на пречистване на битови и промишлени отпадни води, съпроводен с отделяне на голямо количество утайки. В необработените утайки се съдържа огромно количество микроорганизми, както и органични компоненти, които бързо загниват За стабилизиране на утайките обикновено се използват анаеробни и аеробни биохимични процеси За аеробно стабилизиране обикновено се използват съоръжения за аериране, а при анаеробно – изгниватели. Най-ефективното използване на биогаза е комбинираното производство на топлина и електрическа енергия, но също така той може да се използва и отделно: за електричестово или за топлоенергия
 

ОБЕКТИ


ПСОВ гр.Варна

ПСОВ - кв. Аспарухово

"Атанасов Груп" ЕООД

Монтаж на когенератори Caterpillar CG 170-12 към "Елтрак България" ЕООД

Биогаз и регулаторна инсталация към когенератори Caterpillar CG 170-12

Неръждаеми тръбопроводи по омекотителни инсталации на "Тракия глас България" (Sisecam)

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. БИОГАЗ