ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

Част от обектите проектирани от фирма "Хрими" ЕООД

1. Обект: “Преносен газопровод от ГРС“Девня” до завод “Полимери”АД, захранващ Когенерация с обща максимална мощност 72MW 
     Проекта обхваща:
- Газопровод с работно налягане 4 МРа с диаметър ф159мм за доставка на природен газ от ГРС-Девня до производствения имот на “Полимери”АД и
подземни кранови възли 1 и 2 в началото и края на газопровода
- Модулна газорегулаторна станция намаляваща налягането преди Ко-генераторите
- Газопроводи след станцията от неръждаема стомана с работни налягания 0,100bar и 20bar.

2. Обект: „Основен ремонт и реконструкция на котелна инсталация 14MW в отоплителна централа "Владислав Варненчик", гр. Варна” 
Проекта представлява реконструкция и преместване на съществуващи котли ПКМ12 от старо парокотелно към новопроектирано котелно. Котлите се монтират на мястото на бившия ВК100, като се присъединят към съществуващите тръбопроводи.
За целта са извършени следните действия:

- Демонтаж на арматури и контролно измервателни прибори по котлите, на съществуващите горелки
- Демонтаж на котлите
котел ПКМ 12 и площадките за обслужване
- Изработване на водоразпределител и водосъбирател, с прилежащата им арматура.
- Реконструкция на ПКМ12 котел №3 за работа на пара и вода.
- Нова спирателна и регулираща арматура около новомонтираните котли
- Монтаж на топломери на котлите.
- Монтиране на нова контролна и измервателна арматура.
- Монтиране на димоходи и коминни ф900мм, Н=16m3. Обект:
„Реконструкция и модернизация на контролно-измервателните разходомери за природен газ към метанстанция за МПС и ОЦ "Владислав Варненчик" с общ дебит 7000nm3/h


4. Обект: „Газификация на асфалтова база "Пътища и мостове"Варна и захранване на горелки с мощност 16,5 MW
4.1. Обект:  "Газови инсталации, ГРП-та и газови отоплителни съоръжения към ремонтни и битови спомагателни помещения на асфалтовата база с обща мощност 0,8MW

5. Обект:  "Газификация на асфалтова база "Пътстрой"Варна и захранване на горелки с мощност 8,5 MW

6. Обект:  "Газификация на асфалтова база "Инжстрой"Варна и доставка и монтаж на горелки с мощност 11,5 MW

7. Обект: “Ремонт и преместване на съществуващ комин към котелно помещение на „Градски транспорт”ЕАД. 
 Проектът е разработен по задание на Инвеститора и във връзка с инвестиционно намерение да се увеличат мощностите коминът е коригиран на ф820мм с Н=16м.


8. Обект:  "Газификация на котелна централа на хотелски комплекс "Слънчев ден"АД, Варна с отоплителна мощност 8,6 MW

9. Обект: 
"Газозахранващи и регулаторни инсталации към зърносушилни бази
                 9.1. "Фарин"ООД, Каварна горелка с мощност 2 MW
                 9.2. "Фарин"ООД, Игнатиево горелка с мощност 3 MW
                 9.3. "Екопиле", Девня горелка с мощност 2 MW
                 9.4. "Кристера агро"АД, Девня горелка с мощност 3,2 MW
                 9.5. "БГ агро земеделска компания"ООД, Вълчи дол с мощност 3,1 MW

10. Обект:  "Газова и климатична инсталация на "Корект стар"АД Варна с абсорбционен чилър 140 kW

11. Обект: 
"Газова и климатична инсталация на "Аутогуми"АД Варна с абсорбционен чилър 180 kW

ОБЕКТИ


3D Модели

Чертежи

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ