ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи вече един зимен сезон системата безпорно доказа своята ефективност.      Снимки от инсталацията
ТУК.

КОВАНО ЖЕЛЯЗО 

 

ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

       Отоплителните инсталации имат за цел да решат въпроса за задоволяването нуждите от топлинна енергия на обекта съгласно задание на инвеститора и действащата нормативна уредба на Република България.
          Инфра – чрвеното отопление е ефективно за местно отопление. Излъчвателите извършват топлообмен директно с трърдите обекти /под, стилажи, инструменти и др./ Загубите при преноса на енергия са малко, тъй като въздуха е лош абсорбер на лъчистата топлина. След като инфра – червените вълни загреят пода, топлинната енергия се освобождава чрез конвекция.
       Водното отопление представлява внасяне на енергия в междинен топлоносител /вода, воден разтвор на етилен гликол или пропилен гликол, пара/ транспортирането на топлоносителя, отвеждането й от топлоносителя и отдаването й в отопляемото помещение /чрез радиатори или друг вид емитери/
 

ОБЕКТИ


Далкия Варна - преместване на котли ПКМ12

Далкия Варна - рехабилитация на въздушен участък

"София Стар Пропъртис" АД, автосервиз MAN

Драматичен театър “Стоян Бъчваров” , гр.Варна

Далкия Варна - рехабилитация на I-ва топл. магистрала

Далкия Варна - преминаване през обсадна тръба Ф630

Далкия Варна - рехабилитация на топлоразпределителната мрежа

Далкия Варна - обект МОЛ Варна Тауърс

Отоплителна инсталация "Фарин" гр. Каварна

"Фарин" ЕООД гр. Добрич

Ремонтна база "Хидрострой" АД

„Градски транспорт”ЕАД

Асфалтова база "Пътища и Мостове" ЕООД с. Тополи

Складова и административна сграда на "Корабоимпекс" ООД

Отоплителна инсталация - "Полимери" АД гр. Девня

Отоплителна инсталация “Птицеком” ЕООД - гр. Варна

Котелно помещение в ЦДГ "8-ми Март" гр. Троян

Котелно помещение в СОУ "Васил Левски" гр. Троян

Реконструкция на котелно в СОУ "Климент Охридски" гр. Троян

Далкия Варна - подмяна на блокови абонатни станции

Далкия Варна - Реконструкция на втора топлопреносна магистрала

Отопление на еднофамилна сграда гр. Елена

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2018, Всички права запазени. ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ