ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

       Отоплителните инсталации имат за цел да решат въпроса за задоволяването нуждите от топлинна енергия на обекта съгласно задание на инвеститора и действащата нормативна уредба на Република България.
          Инфра – чрвеното отопление е ефективно за местно отопление. Излъчвателите извършват топлообмен директно с трърдите обекти /под, стилажи, инструменти и др./ Загубите при преноса на енергия са малко, тъй като въздуха е лош абсорбер на лъчистата топлина. След като инфра – червените вълни загреят пода, топлинната енергия се освобождава чрез конвекция.
       Водното отопление представлява внасяне на енергия в междинен топлоносител /вода, воден разтвор на етилен гликол или пропилен гликол, пара/ транспортирането на топлоносителя, отвеждането й от топлоносителя и отдаването й в отопляемото помещение /чрез радиатори или друг вид емитери/
 

ОБЕКТИ


Далкия Варна - преместване на котли ПКМ12

Далкия Варна - рехабилитация на въздушен участък

"София Стар Пропъртис" АД, автосервиз MAN

Драматичен театър “Стоян Бъчваров” , гр.Варна

Далкия Варна - рехабилитация на I-ва топл. магистрала

Далкия Варна - преминаване през обсадна тръба Ф630

Далкия Варна - рехабилитация на топлоразпределителната мрежа

Далкия Варна - обект МОЛ Варна Тауърс

Отоплителна инсталация "Фарин" гр. Каварна

"Фарин" ЕООД гр. Добрич

Ремонтна база "Хидрострой" АД

„Градски транспорт”ЕАД

Асфалтова база "Пътища и Мостове" ЕООД с. Тополи

Складова и административна сграда на "Корабоимпекс" ООД

Отоплителна инсталация - "Полимери" АД гр. Девня

Отоплителна инсталация “Птицеком” ЕООД - гр. Варна

Котелно помещение в ЦДГ "8-ми Март" гр. Троян

Котелно помещение в СОУ "Васил Левски" гр. Троян

Реконструкция на котелно в СОУ "Климент Охридски" гр. Троян

Далкия Варна - подмяна на блокови абонатни станции

Далкия Варна - Реконструкция на втора топлопреносна магистрала

Отопление на еднофамилна сграда гр. Елена

Църковен храм Вълчи дол

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ