Далкия Варна - преместване на котли ПКМ12
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ
ОБЕКТИ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

Далкия Варна - преместване на котли ПКМ12

  „Основен ремонт и реконструкция на котелна инсталация в отоплителна централа "Владислав Варненчик", гр. Варна”
    Обекта представлява реконструкция и преместване на съществуващи котли ПКМ12 от старо парокотелно към новопроектирано котелно. Съществуващото парокотелно се намира на територията на „Далкия Варна“, оборудвано с два броя ПКМ12 с мощност 7000кВ работещи на природен газ с резервно гориво промишлен газьол. Съществуващата инсталация е работела с топлоносител пара с температура 194оС и налягане 1,3МРа, с възможност за преминаване на топлоносител вода. Работата на котлите е била напълно автоматична, с управление и дистанционно наблюдение на процесите. Котлите се монтират на мястото на ВК100, като се присъединят към съществуващите тръбопроводи за стария котел. За целта бяха извършени следните действия:

- Демонтаж на арматури и контролно измервателни прибори по котлите ПКМ12
- Демонтаж на съществуващи горелки – 2бр.
- Демонтаж на площадката за обслужване на котел ПКМ 12 – 2бр.
- Демонтаж и монтаж на ПКМ 12 – 2бр.
- Изработване на водоразпределител и водосъбирател, с прилежащата им арматура.
- Реконструкция на ПКМ12 котел №3 за работа на пара и вода.
- Нова спирателна и регулираща арматура около новомонтираните котли
- Монтаж на площадка за обслужване на котли ПКМ12
- Монтаж на топломери на котлите.
- Подвързване на котлите към съществуващи тръбопроводи /останали присъединителни щуцери/
- Монтиране на нова контролна и измервателна арматура.
- Монтиране на димоход и коминна част на котлите.
- Ел.табла със защити и включватели. /по част Ел, КиП и А/
 
Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2023, Всички права запазени. Далкия Варна - преместване на котли ПКМ12