Завод
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ
ОБЕКТИ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

Завод "МТГ Делфин"

Промишлената газова инсталация, захранваща Нулева линия и резачи за газо-кислородно рязане в корабостроителен и кораборемонтен завод "МТГ – Делфин", включва в себе си:
- Газоизмервателно табло ГИТ M/6.0-6.0/G65, G100, монтирано в тревната площ в северозападната част на имота;
- Тръбна разводка, водеща началото си от ГИТ M/5.3-5.3/G100; Рраб=6.0bar;
- Газорегулаторни табла ГРТ R/6.0-1.0, монтирани на производствената площадка – 12 броя.
- Газорегулаторно табло ГРТ R/6.0-1.5, монтирано на производствената площадка – 1 брой.
- Газорегулаторно табло ГРТ и ЕМВ R/6.0-1.0, монтирано на фасадата на производствено хале Район 2.
- Тръбна разводка, водеща началото си от ГРТ R/6.0-1.0, захранваща резачи за газокислородно рязане; Рраб=1bar;
- Тръбна разводка, водеща началото си от ГРТ R/6.0-1.5, захранваща Нулева линия; Рраб=1,5bar;
- Газови консуматори: резачи за газо-кислородно рязане с консумация на всеки Qmax=1м3/ч и работно налягане Pmax=1bar. Съгласно чл.151, ал.1, на Наредбата по чл.200 ал.2 от ЗЕ, всяка от горелките е снабдена с предпазител, осигуряващ защита от обратен удар (проникване на пламъка в горелката) и предотвратяване връщането на газовия поток. При задействане на устройството за сигурност, ако предпазният отсекателен вентил се затвори (аварийно изключване), той трябва да се отваря само ръчно. Присъединителните тръбопроводи за природен газ и кислород да са с различни размери и различен цвят за предотвратяване размяна на местата им.
 
Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. Завод "МТГ Делфин"